PO RAZ PIERWSZY WE WROCŁAWIU PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 17 October 2012 19:56

PO RAZ PIERWSZY WE WROCŁAWIU

WSTĘP WOLNY

MAGICZNA MOC MANTRY

Najsta r sza Buddyj s k a Szkola Mantra ya n y zaprasza na publi czn ą
mo w ę dharm y, leczenie przez man t ro w a n i e oraz nauk ę prost e j
medy t a c j i.

Środa, 17 październik, godz.18- 20

Światowid, Ośrodek Działań Twórczych
ul. Sempołowskiej 54A
51-661 Wrocław

Czy chcesz poznać swoją prawdziwą naturę?
Czy chcesz żyć w harmonii ze wszechświatem?
Czy chcesz doswiadczyć wewnętrznego spokoju?
Czy chcesz osiagnąć równowagę serca i umysłu?

Codzienna medytacja jest podstawą fizycznego i mentalnego zdrowia oraz duchowego
rozwoju. Podnosi poziom świadomości eliminując potrzebę doświadczenia choroby,
cierpienia i nieszczęścia. Poprzez codzienną praktykę możliwe jest osiągnięcie
wewnętrznej równowagi, spokoju, czystości umysłu, polepszenie zdrowia oraz
zrozumienie własnej natury.

M ą dro ś ć osi ą gn i ę t a poprzez medy t a c j ę jest trw a ł y m skarbe m
ducho w y m , niezniszczal n y m diamen t e m .

Mantrowanie jest procesem czyszczenia lustra umysłu do jego
pierwotnego połysku.